Privatlivspolitik


Vi passer på din data

Om os

Hos PensionsRådgiverne er vi stærkt engagerede i at beskytte og respektere dine persondata i overensstemmelse med EU’s Databeskyttelsesforordning (GDPR) 2016/679, dateret 27. april 2016.
I denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger forklarer, hvornår og hvorfor vi indsamler personoplysninger, hvordan vi bruger dem, og under hvilke omstændigheder vi kan videregive dem til andre, og hvordan vi holder dem sikre.

I vores erklæring om beskyttelse af personoplysninger gælder brugen af vores produkter samt vores aktiviteter i forbindelse med salg og markedsføring og gælder også for enkeltpersoner, der søger job hos PensionsRådgiverne.

PensionsRådgiverne ApS
Kalkbrænderiløbskaj 4A
2100 København Ø

info@pensionsraadgiverne.dk
+45 77 30 72 72

 

Ansvarsfraskrivelse

Alle former for vurderinger, skøn og anbefalinger af den fremtidige udvikling på pensionsmarkedet kan kun betragtes som vores forventninger.

Derfor er vi ikke ansvarlige for, om markedet udvikler sig i overensstemmelse hermed. Vi er således ikke ansvarlige for tab, som måtte følge af brugerens beslutning om at følge eller benytte anbefalinger, skøn og vurderinger fra hjemmesiden.

Vi tager ligeledes forbehold for eventuelle trykfejl på hjemmesiden.

 

Beregninger

Vi påtager os intet ansvar for beregninger foretaget på hjemmesiden, og er dermed heller ikke ansvarlige for eventuelle tab, der måtte opstå som følge af dispositioner, der er foretaget på baggrund af disse beregninger.

 

Eksterne kilder

PensionsRådgiverne bestræber sig på at videregive korrekte oplysninger, og bruger derfor kun kilder, som vores medarbejdere finder pålidelige. Vi er dog ikke ansvarlige for eventuelle fejlagtige og manglende oplysninger, som vi har indhentet hos eksterne kilder.

 

Tekniske fejl

Vi er ikke ansvarlige for tab og skader som følge af tekniske fejl, herunder nedbrud af eller manglende adgang til vores servere, beskadigelse af data som følge af kommunikationsproblemer i de tekniske systemer, svigt i strømforsyning eller telekommunikationssystemer.

 

Tredjemands misbrug

Vi er endvidere ikke ansvarlige for tab og skader som følge af tredjemands uberettigede adgang (hacking) via hjemmesiden til PensionsRådgivernes, brugerens eller tredjemands data.

Vi kan heller ikke drages til ansvar for skader forårsaget af virus, som måtte være pådraget brugeres computerudstyr som følge af browsing, downloading eller lignende transaktioner i forbindelse med brug af vores hjemmeside.

 

Hvornår indsamler og behandler vi personoplysninger om dig?

 • Når du bruger vores services, og du angiver personoplysninger til os i forbindelse med vores services.
 • Når du interagerer med os personligt, via korrespondance, telefon, sociale medier eller vores hjemmesider. Bemærk, at vi ikke overfører personoplysninger fra sociale medier eller behandler personoplysningerne på anden måde uden for de sociale medieplatforme.
 • Når vi indsamler personoplysninger fra andre kilder, f.eks. tredjeparts dataindsamlere, PensionsRådgiverne-markedsføringspartnere, offentlige kilder eller sociale netværk. Vi anvender kun disse oplysninger, hvis du har givet dit samtykke til at dele dine personoplysninger med andre.
 • Vi kan indsamle personoplysninger, hvis de anses for at være af legitim interesse, og hvis denne interesse ikke tilsidesættes af dine interesser i forbindelse med personoplysninger. Før der indsamles data, sørger vi for at foretage en evaluering, som sikrer, at der er gensidig interesse mellem dig og PensionsRådgiverne.
 • Vi kan indsamle personoplysninger, hvis de anses for at være af legitim interesse, og hvis denne interesse ikke tilsidesættes af dine interesser i forbindelse med personoplysninger. Før der indsamles data, sørger vi for at foretage en evaluering, som sikrer, at der er gensidig interesse mellem dig og PensionsRådgiverne.

 

Hvorfor indsamler og bruger vi personoplysninger?

 • Vi indsamler og anvender dine personoplysninger til at foretage direkte salg, direkte markedsføring og kundeservice. Vi indsamler også oplysninger om leverandører, partnere og personer, der søger job eller arbejder i vores virksomhed.
 • Vi kan bruge dine oplysninger til:
  • Sende markedsføringsmateriale, du har anmodet om. Dette kan indeholde oplysninger om vores tjenesteydelser, arrangementer og aktiviteter.
  • Som standard modtager kunderne PensionsRådgiverne abonnementer, men kan fravælge dette når som helst.
  • Sende oplysninger om tjenester, som du har købt hos os.
  • Foretage direkte salgsaktiviteter i tilfælde, hvor der er fastslået lovlig og gensidig interesse.
  • Give dig indhold og detaljer om tid og sted for et webinar eller arrangement, som du har tilmeldt dig til.
  • Svare på en “Kontakt mig”-formular eller andre webformularer, som du har udfyldt på PensionsRådgivernes hjemmeside (f.eks. for at downloade et dokument). Når du har udfyldt og indsendt en formular, vil vi følge dine aktiviteter på vores hjemmeside med det formål at kunne kontakte dig.
  • Følge op på indkommende anmodninger (kundesupport, e-mails, chat eller telefonopkald).
  • Opfylde kontraktlige forpligtelser som f.eks. ordrebekræftelse, fakturaer, påmindelser og lignende.
  • Kontakte dig for at gennemføre spørgeskemaundersøgelser om vores produkter og tjenester.
  • Rekruttering og behandling af jobansøgninger.

 

Vores retsgrundlag for indsamling af personoplysninger

Indsamling af personoplysninger på grundlag af samtykke
Indsamling af personoplysninger på grundlag af samtykke fra den registrerede vil blive foretaget ved hjælp af “samtykkeerklæringer”, som vil lagre dokumentation i forbindelse med det samtykke, der gives af den enkelte. Individuelle tilladelser vil altid blive lagret og dokumenteret i vores systemer. Vi kan sende digital markedsføring til personer, der har givet samtykke til det, f.eks. markedsføring via e-mail.

 

Indsamling af personoplysninger på grundlag af kontrakter
Vi bruger personoplysninger til at opfylde vores forpligtelser i forbindelse med kontrakter indgået med vores kunder.

 

Indsamling af personoplysninger på grundlag af legitim interesse
Vi kan anvende dine personoplysninger, hvis dette anses for at være af legitim interesse, og hvis den registreredes interesser i forbindelse med personoplysninger, ikke tilsidesætter denne interesse.

For at skabe retsgrundlag for dataindsamling har der normalt været foretaget en vurdering, hvor der er fundet en gensidig interesse mellem PensionsRådgiverne og den enkelte person. Dette retsgrundlag er primært relateret til vores salgs- og markedsføringsformål, og vi kan sende oplysninger om produkter og tjenester til vores kunder baseret på legitim interesse. Vi vil altid informere enkeltpersoner om deres ret til privatlivets fred og formålet med indsamling af personoplysninger.

 

Hvilken type personoplysninger indsamler vi?

 

Markedsføring

Levering af services:
Afhængigt at din interesse i vores tjenester, indsamler vi navn, ansættelse, titel CPR-nummer, telefonnummer, e-mailadresse og økonomiske oplysninger (det kan f.eks. være oplysninger om dine pensionsdepoter).

Får vi ikke de ønskede oplysninger, kan det betyde, at vi ikke kan rådgive eller i øvrigt betjene dig. I visse tilfælde kan det betyde, at vi ikke kan etablere et kundeforhold med dig. Det vil f.eks. være tilfældet, hvis oplysningerne er nødvendige efter lovgivningen.

Interaktion med os:
Når du indgår en aftale med os, kan underskriften foretages elektronisk, som inkluderer behandling af dine personlige oplysninger. Vi kan også indsamle feedback, kommentarer og spørgsmål, som vi modtager fra dig i kommunikation vedrørende tjenester samt aktiviteter som f.eks. møder, telefonopkald, dokumenter og e-mails. Fra vores hjemmesider kan vi indsamle IP-adresse og handlinger foretaget på webstedet.

 

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Vi opbevarer personoplysninger så længe, som det er nødvendigt til opfyldelse af formålet, hvortil personoplysningerne blev indsamlet. Vi tager også hensyn til vores behov for at kunne besvare dine spørgsmål og anmodninger eller løse eventuelle problemer, overholde juridiske krav i henhold til gældende lov, varetage eventuelle juridiske krav eller klager samt som sikkerhedsforanstaltninger.

Det betyder, at vi kan beholde dine personoplysninger i en rimelig periode efter din sidste interaktion med os. Når de personoplysninger, vi har indsamlet, ikke længere er nødvendige, sletter vi dem på en sikker måde. Vi kan behandle data til statistiske formål, men i disse tilfælde vil dataene blive anonymiseret.

 

Dine rettigheder til dine personoplysninger

Du har følgende rettigheder med hensyn til dine personoplysninger:

 • Ret til at anmode om en kopi af dine personoplysninger, som PensionsRådgiverne har om dig.
 • Ret til at anmode om, at PensionsRådgiverne korrigerer dine personoplysninger, hvis de er forkerte eller forældede.
 • Ret til at anmode om, at dine personoplysninger slettes, når det ikke længere er nødvendigt for PensionsRådgiverne at beholde sådanne oplysninger.
 • Ret til at tilbagekalde et samtykke til behandling af personoplysninger til enhver tid.
 • Ret til at modsætte sig behandling af personoplysninger, hvis databehandlingen har været baseret på legitim interesse og/eller direkte markedsføring.

Eventuelle forespørgsler om dine rettigheder i forbindelse med personoplysninger skal sendes til info@PensionsRådgiverne.com